Spellelørdag på langeleik og harpe

Lørdag 21.mars kl 10 -16 møtes vi på Tingbygningen på Hunn med langeleiker og harper til inspirasjon, slåtteutveksling og sosialt samvær, og lærer av hverandre. Har du ikke instrument kan du låne, og kan du ikke spille så kan du lære litt! Kaffe og te har vi, drikke får du kjøpt og mat ordner vi i fellesskap når vi ser hvor mange som kommer.

Ta gjerne med deg flere som du tror er interessert og spre det glade budskap!

Velkommen!