Felegruppa

Da Gjøvik Spelmannslag ble stiftet i 1977 besto det kun av ei felegruppe. Mange var nybegynnere, mens andre hadde spilt lenge. Det ble enighet om å sette i gang en aksjon i Gjøvik-disktriktet for å finne igjen det som var igjen av folkelige tradisjoner i spill og dans. Denne aksjonen ble meget vellykket.

Felegruppa ledes av: Solveig Ingvaldsen Aas. Vi møtes på Hunn til øving hver onsdag og spiller bygdedans og gammeldans fra Gjøvik-distriktet. Mye av musikken vi spiller har vi etter tradisjonsbærere som Markus Olstad, Karl og Håkon Sæther, Haldor Felde og Einar Sollien.

For å sikre rekrutteringen har vi opplæring i felespill både på Biri og på Hunn på Gjøvik.