UngFolk Gjøvik

UngFolk Gjøvik vil:

  • formidle og videreføre vår lokale kulturarv.
  • skape et godt og inkluderende tilbud for barn og unge som ønsker å synge, spille og danse folkemusikk og folkedans.
  • bidra til et aktivt og blomstrende folkemusikkmiljø i Vestoppland.

Ta kontakt for mer informasjon!