november 2017

Kvedarkvintetten01

Kvedarkvintetten

Konsert 10. desember i Tingbygningen på Hunn. Kvedarkvintetten er ute med si andre plate! Dei vil denne gongen dele med seg av det vokale julematerialet som er nedskrive i Hallingdal. Der finst mykje ubrukt stoff liggjande som fortener å kome […]