Markensdans i Samfundssalen

Markensdans i Samfundssalen onsdag 21. september kl. 19.00

I flere år har det vært en tradisjon at Gjøvik spelmannslag og Gjøvik folkedanslag har arrangert Markensdans første onsdagen i Gjøvikmarken. Dansen foregår i Gjøvik Arbeidersamfund, og det spilles opp til varierte danser, fra pols til masurka, foxtrot og swing. Her er det fritt fram for så vel garvede som noviser, så det blir anledning til å friske opp igjen rustne og gjenglemte dansetrinn.

Masrkensdansen var også tidligere en tradisjon som holdt seg til en gang på 60-tallet. Musikken ble da besørget av mindre grupper fra byens korps, og repertoaret var gjerne «ompa»- eller tyrolermusikk. På onsdagens Markensdans blir det musikk med The Oldtimers – som bl.a. har deltakere fra «originale» Markensband! – og Gjøvik spelmannslags ulike grupper.

Kaffe og kaker hører selvsagt med!