Barne- og ungdomsgruppa i Gjøvik spelmannslag

Tirsdag 25. september kl. 17.30 – 19.00 starter vi opp igjen i Tingbygningen på Hunn (vis a vis Gjøvik kunst og kulturskole) med sang, spill og dans.

Det blir ei samling i måneden framover, de neste er 23.oktober, 20.november og 4.desember til samme tid.

Samlingene er gratis og ta gjerne med et instrument (fele, torader, cello osv).

Påmelding og eventuelle spørsmål til Silje Austdahl (siljeaustdahl@gmail.com / 99561342)